SEB Kort kjøper Eurocard i Norge

Report this content

SEB Kort kjøper Eurocard i Norge SEB Kort kjøpt 100 prosent av aksjene i Europay Norge AS for 1 milliard NOK. Europay Norge har rettighetene til merkevaren Eurocard i Norge. Virksomheten omfatter kortutstedelse, innløsning og bankservice. - SEB kan de siste fem årene vise til vekst i de nordiske landene, Tyskland og Baltikum. SEBs strategi er å utnytte potensialet i disse markedene gjennom organisk vekst, men også gjennom mindre oppkjøp innenfor eksisterende forretningsområder. Vårt engasjement innen kortløsninger er en stabil og lønnsom forretning og dette oppkjøpet vil tilføre verdier til SEB, sier Fleming Carlborg, konserndirektør i SEB med ansvaret for Nordic Retail & Private Banking. - Betalingskort- og kredittkortindustrien blir stadig mer global. Som en følge av konsolidering i industrien er det bare de sterke merkevarene som forblir lønnsomme. Internasjonal konkurranse øker, og kundene etterspør stadig flere internasjonale løsninger. SEB Kort er en genuin nordisk virksomhet med aktiviteter i alle de nordiske landene, sier Synnöve Trygg, administrerende direktør i SEB Kort AB. Gjennom denne transaksjonen vil SEB Kort forsterke sin posisjon som det ledende kortselskap i Norden. - SEB Kort blir, som en følge av transaksjonen, en ledende tilbyder av kort i Norge, med Diners Club, Eurocard og Mastercard i sin produktportefølje, sier Tine Wollebekk, sjef for SEB Kort Norge. Dette er en spennende forretningsmulighet for oss. Våre kunder vil få glede av en bredere produktportefølje, og vi vil ha muligheten til å øke effektiviteten. Det vil også styrke selskapet slik at vi kan utvikle vår virksomhet for å kunne ligge i forkant av utviklingen til glede for våre kunder. Selgerne av Europay Norge en gruppe norske banker bestående DnB, Fokus Bank, Nordea, Nordlandsbanken, Romsdals Fellesbank og SpareBank 1 Gruppen. Salget er gjennomført gjennom en strukturert salgsprosess. SEB forventer å ta et fullstendig operasjonelt ansvar for selskapet mot årsskifte eller tidlig i 2003, og fullt ut integrere Europays virksomhet med SEB Kort Norge. Transaksjonen er forventet å ha en nøytral eller positiv innvirknig på SEBs resultat per aksje etter goodwill justert for restruktureringskostnader allerede fra første hele året i drift og vil deretter være tiltagende positiv. Transaksjonen er underlagt godkjenning fra Kredittilsynet og Konkurransetilsynet i Norge, samt Svenska Finansinpektionen. Et pressetreff vil bli avholdt på Grand Hotel, Oslo, Karl Johans gate 31, 7. etg., i Hambro-salen klokken 11.00. Tilstede fra SEB vil være Fleming Carlborg, Synnöve Trygg og Tine Wollebekk. Det er også anledning til å lytte til pressekonferansen ved å ringe nummeret +47 23 21 20 52 (fra utlandet), 800 80 119 (fra Norge). Passordet for konferansen er SEB Kort telefonkonferanse. En Power Point-presentasjon som presenterer transaksjonen, vil være tilgjengelig fra klokken 11:00 på www.seb.net, hvor ytterligere informasjon om SEB i Norge også er tilgjengelig. For mer informasjon, vennligst kontakt: Fleming Carlborg, Konserndirektør SEB, Sjef for Nordic Retail & Private Banking, tel. +46 70 591 19 13 Synnöve Trygg, Administrerende Direktør, SEB Kort AB, tel. +46 70 523 23 03 Tine Wollebekk, Sjef for SEB Kort Norge, tel. +47 23 00 11 14 (+47 930 55 656) Kerstin Ottosson, Informasjonssjef SEB Kort AB, tel. +46 70 660 52 00 Sten Törnsten, Informasjonssjef SEB Nordic Retail & Private Banking, tel. +46 70 629 6097 Hilde Fredheim Høgberg, Informasjonskoordinator SEB Kort Norge, tel. +47 23 00 11 01 (+47 928 99 893) For mer informasjon vedrørende SEBs andre aktiviteter i Norge, kontakt Bjarte Böe, Country Manager SEB i Norge, tel. +47 22 82 70 04. Bakgrunnsinformasjon Fakta om Europay Norge Europay Norge (EPN) består av tre forretningsområder som omfatter kortutstedelse, innløsning og bankservice. ¨ Kortutstedelse omfatter betalingskort og kredittkort utstedt direkte av EPN. (185.000 Eurocard) ¨ EPN opptrer som innløser for MasterCard- og Maestro-nettverkene i Norge. Selskapet har avtaler med mer enn 45.000 detaljister. ¨ Bankservice til norske banker er et området rask vekst, og har ved utløpet av 2001, avtale med mer enn 120 banker og har gjennom bankene utstedt mer enn 1,6 millioner kort under merkenavnene MasterCard and Maestro Den sammenlagte omsetningen for enheten beløper seg til 18 milliarder NOK. EPN har 150 ansatte og er ledet av Per Kværnmo. Fakta om SEB Kort Norge SEB Kort Norge opererer i dag innenfor de internasjonale nettverkene til både Diners Club International og MasterCard. Ved utløpet av 2001 hadde SEB Kort Norge utstedt 239.000 kort i Norge, hvorav 195.000 Diners Club kort og 44.000 MasterCard-kort. SEB Kort tilbyr avanserte, integrerte kort- og betalingsløsninger til bedriftsmarkedet og har flere store norske virksomheter som kunder. SEB Kort tilbyr også konkurransedyktige co-brandede løsninger for flere selskaper i Norge. Selskapet har ca. 100 ansatte, er ledet av Tine Wollebekk, og har kontorer i Oslo. Fakta om SEB Kort AB SEB Kort er et heleiet datterselskap innenfor SEB Gruppen med egne selskaper etablert i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Ved utløpet av 2001 hadde SEB Kort utstedt rundt 2.4 millioner kort, hvorav i overkant av 1.8 millioner i Sverige. Totalt har SEB Kort inngått innløsningsavtaler med rundt 160.000 brukersteder i Norden. Omsetningen i 2001 beløp seg til SEK 130 milliarder med totalt utestående kreditt på SEK 6.6 milliarder. Selskapet har ca 625 ansatte. I Norden har SEB Kort rettigheten til merkevaren Diners Club. I Sverige har selskapet i tillegg rettighetene til Eurocard. SEB Kort utsteder flere co-brandede kort, som f.eks. Statoils kort i Sverige og Diners Club-kort kombinert med SAS Eurobonus-program. En viktig del av SEB Kort er Eurolines som er en teknologisk avansert innløsningsvirksomhet. SEB i Norge (uten SEB Kort) SEB startet sin virksomhet i Norge i 1981 gjennom et representasjonskontor, og fra 1994 har banken hatt full bankvirksomhet i landet. I dag består virksomheten av flere ulike forretningsområder med til sammen 220 ansatte. SEB Merchant Banking arbeider med bedrifter og institusjoner og tilbyr produkter som valuta- og rentehandel, kreditt, betalingsformidling, strukturerte finansieringsløsninger, verdipapirservice samt leasing og factoring. Bil-leasing tilbys i det deleide (51%) selskapet Møller Bilfinans. Merchant Banking virksomheten har ca. 105 ansatte i Norge. Orkla Enskilda Securities (OES) er SEB's full-service meglerhus i Norge. OES har 90 ansatte innenfor områdene aksjemegling, analyse og rådgivning. Enskilda Banken er privatbanken i SEB som tilbyr formuesforvaltning, fondsprodukter og rådgivning. Enskilda Banken har i dag 23 ansatte. Generelle Fakta om SEB SEB er et Nord-Europeisk bankkonsern med virksomheter i 15 land. SEBs hjemmemarked er Sverige, Norden, Tyskland og Baltikum. SEB tilbyr tjenester til såvel privatpersoner, som til multinasjonale virksomheter. SEB hadde pr. 30. juni 2002 19.400 heltidsansatte hvorav ca 9.500 i Sverige. SEB har totalt 4 millioner kunder og opp mot 675 bankfilialer i Sverige, Tyskland og Baltikum. Mer informasjon om SEB er tilgjengelig på www.seb.net. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00080/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker