Klarsignal for 348 nye boliger på Løren

Report this content

Bystyret i Oslo har godkjent utbyggingsplanene for Sinsenveien 45-49 på Løren. Dermed er alt klart for Lille Løren Park med 348 boliger.

Prosjektet utvikles i samarbeid mellom Selvaag Bolig og Nordr, og det jobbes nå mot salgsstart av den første delen av prosjektet i januar 2022. 

–  Det har vært en lang reguleringsprosess og vi gleder oss til å starte salget. Lille Løren Park blir et flott og sentralt prosjekt i Oslo og et viktig element i den videre utviklingen av byområdene Sinsen/Løren. Vi ser også frem til å samarbeide med Nordr, sier administrerende direktør Sverre Molvik.

Nordr er også fornøyd med vedtaket. 

– Vi er glade over muligheten til å kunne tilby ytterligere 348 boliger i et allerede etablert område i et marked der det er et stort behov for nye boliger, sier konstituert konsernsjef i Nordr, Pål Aglen.

Lille Løren Park ligger høyt og mange av boligene vil få fantastisk utsikt over Oslo og fjorden. Første salgstrinn har 91 boliger med planlagt ferdigstillelse sommeren 2024. Hele prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2026.
 

Les mer om prosjektet her: https://www.selvaagbolig.no/oslo/lillelorenpark/
 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post:
smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post:
kgr@selvaagbolig.no


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Stockholm. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no