KORREKSJON: Kapitalmarkedsoppdatering: Verdiskaping gjennom langsiktig utvikling av nye boliger

Report this content
Dette er en korreksjon av meldingen fra 07:00 09.11.2017 CET. Årsaken til korreksjonen er: CMU-presentasjon lagt ved som PDF

I forbindelse med fremleggelse av resultatet for tredje kvartal 2017 vil Selvaag Bolig i dag gi kapitalmarkedet en oppdatering på selskapets mål og strategier for verdiskaping, samt gå igjennom selskapets forretningsmodell og syn på utviklingen i boligmarkedet.

Selvaag Bolig driver langsiktig boligutvikling og bidrar til å møte det vedvarende behovet for nye boliger i Norges største regioner og vekstområder, Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selskapets mål er å være en ledende boligbygger i Norge målt i volum, lønnsomhet og effektivitet.

"Norge har endret seg betydelig de siste tiårene. Befolkningen vokser og byene tiltrekker seg stadig flere. Dette har skapt et stort behov for nye boliger i og rundt byene. Dette i kombinasjon med lav lånerente og lav arbeidsledighet gjør at vi forventer at salget av nye boliger vil tilta i 2018 og 2019," sier administrerende direktør Baard Schumann.

Presentasjon i Kiefersalen, Astrup Fearnley museet, Tjuvholmen fra kl. 09:00 CET

Presentasjoner vil bli holdt av administrerende direktør Baard Schumann, finansdirektør Sverre Molvik, Olav Selvaag fra Selvaag Gruppen og Nejra Macic fra Prognosesenteret, et uavhengig analyseselskap som spesialiserer seg på bygg- og eiendomsmarkedet. Medlemmer av styret vil også være tilstede på arrangementet og tilgjengelige under pauser og til lunsj.

Sted: Kiefersalen, Astrup Fearnley museet, Strandpromenaden 2, NO-0252 Oslo, Norge

Program:

09:00 - 09:30   Q3 2017 presentasjon

09:40 - 10:10   Langsiktig utvikling av boliger, Baard Schumann, CEO

10:10 - 10:50   Verdiskaping, Sverre Molvik, CFO        

10:50 - 11.00   Selvaag Gruppens eierperspektiv, Olav Selvaag, Selvaag Gruppen

11:15 - 11:45   Behovet for nye boliger i Norge, Nejra Macic, Prognosesenteret                      

11:45 - 12:20   Utvikling av gode boliger fra en betydelig tomtebank, Baard Schumann, CEO

12:20 - 12:30   Strategiske prioriteringer og utsikter, Baard Schumann, CEO and Sverre Molvik, CFO

Alle presentasjoner vil bli gitt på norsk, med støttemateriale på engelsk.

Webcast og presentasjonsmateriale

Presentasjonen kan lastes ned her

Presentasjonen overføres via webcast. Webcast er tilgjengelig her og på selskapets hjemmeside. Det blir mulig å stille spørsmål via web. Engelsk versjon av webcast blir gjort tilgjengelig innen 24 timer.

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker