KORREKSJON: Selvaag Bolig ASA - Kommunestyret i Lørenskog godkjenner kjøp av tomt

Dette er en korreksjon av meldingen fra 08:00 30.08.2012 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Endret dato for vedtak og overtagelse 

I et møte 29. august vedtok kommunestyret i Lørenskog enstemmig å kjøpe halvparten av Selvaag Boligs 20 mål store næringstomt på Skårerødegaarden i Lørenskog for 50 millioner kroner. Salget vil gi Selvaag Bolig en regnskapsmessig gevinst på rundt 40 millioner kroner. Gevinsten vil bli bokført i tredje kvartal 2012. Endelig ooppgjør vil finne sted i 2015.

Vedtaket inkluderer i tillegg en opsjon på å kjøpe den siste halvdelen av næringstomten for ytterligere 50 millioner kroner. Endelig beslutning på om opsjonen skal utøves avhenger av om Oslo blir tildelt vinter OL i 2022.

Lørenskog kommune har overtatt tomten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bas@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no

Om Selvaag Bolig:
Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags 60 år lange historie og erfaring. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling over hele landet. Selvaag Bolig fokuserer spesielt på områdene Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selskapet styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selvaag Bolig har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapet ledes av administrerende direktør Baard Schumann. Olav Hindahl Selvaag er selskapets styreleder. Selskapet holder til på Løren i Oslo.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner