KORREKSJON: Selvaag Bolig ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling

Dette er en korreksjon av meldingen fra 08:00 08.04.2016 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Dato for ex-utbytte

Ordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA vil bli avholdt 29. april 2016 kl. 14.00 i Silurveien 2, 0311 Oslo, Norge.

Ex-dato for utbytte er endret fra 30. april 2016 til 2. mai 2016.

Innkallingen og årsrapporten for 2015 er tilgjengelig på www.selvaagboligasa.no

Oppdatert innkalling er vedlagt. 

For mer informasjon:
Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12