KORREKSJON: Selvaag Bolig ASA: Kjøp av egne aksjer

Dette er en korreksjon av meldingen fra 08:30 28.12.2016 CET. Årsaken til korreksjonen er: Feil volum

Selvaag Bolig kjøpte 9 237 egne aksjer 27. desember 2016. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittlig kurs på NOK 39,78. Kjøpet er knyttet til selskapets aksjeprogram for ansatte.

Etter transaksjonen eier Selvaag Bolig 606 756 egne aksjer.


For mer informasjon:
Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner