Selvaag Bolig - Finansiell kalender 2013

Selvaag Boligs finansielle kalender for 2013 er som følger:

4. kvartal 2012 26. februar 2013
Kapitalmarkedsdag 21. mars 2013
Ordinær generalforsamling 2012 10. april 2013
1. kvartal 2013 29. mai 2013
2. kvartal og 1. halvår 2013 28. august 2013
3. kvartal 2013 28. november 2013


Kvartalsresultatene vil offentliggjøres på selskapets hjemmeside, www.selvaagbolig.no, og på Oslo Børs nyhetsside www.newsweb.no rundt klokken 0700 på dato for offentliggjøring. Selskapets ledelse vil deretter gi en presentasjon av selskapets resultater klokken 0800.

Det kan forekomme endringer. Eventuelle endringer vil bli kommunisert via børsmeldinger og selskapets hjemmesider.

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bas@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no  
Om Selvaag Bolig
Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selvaag Bolig viderefører Selvaag Gruppens 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner