Selvaag Bolig - Invitasjon til kapitalmarkedsdag 21. mars 2013

Selvaag Bolig ønsker velkommen til kapitalmarkedsdag på The Thief hotell, Tjuvholmen i Oslo, 21. mars 2013.

Programmet starter med omvisning på to av selskapets prosjekter under oppføring i Oslo Syd og på Løren. I omvisningen vil det fokuseres på selskapets satsing på modulbygg og på hvordan Selvaag Bolig kombinerer ulike boligkonsepter i sine prosjekter. Etter lunch vil ledelsen i selskapet holde presentasjoner som utdyper disse temaene.

Videre vil det bli gitt en grundig gjennomgang av utvalgte prosjekter, prosjektmarginer, selskapets strategi for utvikling av tomtebank, samt finansiell utvikling.

Program:
09:00 - 12:00 Omvisning på utvalgte boligprosjekter, Oslo-området
12:00 - 13:00 Lunsj, The Thief hotel
13:00 - 17:00 Selskapspresentasjoner, The Thief hotell

Oppmøte for transport til omvisning er på The Thief hotell på Tjuvholmen kl 09:00, med retur til samme sted kl 12:00 etter endt omvisning.

Vennligst registrer din deltakelse på http://www.selvaagbolig.no/Kampanjer/Capital-markets-day/

Deltagere som ønsker å bo på The Thief hotell kan reservere rom via Selvaag Boligs agent HRG Nordic på e-post: marte.roenning@hrgworldwide.com

Presentasjonene vil bli overført via webcast på www.selvaagbolig.no.

Kontaktperson for spørsmål knyttet til kapitalmarkedsdagen:
Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør Selvaag Bolig ASA.
Mobiltelefon: 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Om Selvaag Bolig
Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selvaag Bolig viderefører Selvaag Gruppens 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner