Selvaag Bolig - Invitasjon til presentasjon av resultater for andre kvartal 2012

Selvaag Bolig ASA offentliggjør resultater for 2. kvartal og 1. halvår 2012 onsdag 29. august klokken 07:00. Kvartalsrapport og presentasjon vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.selvaagbolig.no og www.newsweb.no, samt via nyhetstjenester.

Administrerende direktør Baard Schumann og finansdirektør Haavard Rønning vil presentere selskapets resultater klokken 08:30 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24-26 i Oslo. Presentasjonen overføres via webcast. Link til webcast vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bas@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no

Om Selvaag Bolig
Selvaag Bolig ASA er en boligutvikler som tilbyr ulike boligkonsepter tilpasset ønskene til ulike husholdninger i og rundt store byer i Norge, og, med tiden, i utvalgte byer i Skandinavia. Selvaag Bolig fokuserer særlig på Stor-Oslo- området, Bergen, Stavanger og Stockholm; områder med stor og voksende befolkning. Selskapet kjøper og utvikler nye boligeiendommer og kontrollerer hele verdikjeden fra kjøp av eiendommene til salg og levering av ferdige hjem. Selskapet har en målsetning om å levere 1500 boliger hvert år, og har en tomteportefølje som kan benyttes til utvikling av rundt 9000 boliger. Selvaag Bolig retter seg mot en bred kundegruppe gjennom boligkonseptene Selvaag Start, Selvaag Hjem og Selvaag Pluss. Selskapets hovedkvarter er på Løren i Oslo.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner