Selvaag Bolig - Invitasjon til presentasjon av resultater for tredje kvartal 2012

Selvaag Bolig ASA offentliggjør resultater for 3. kvartal 2012 tirsdag 27. november klokken 07:00. Kvartalsrapport og presentasjon vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.selvaagbolig.no og www.newsweb.no, samt via nyhetstjenester.

Administrerende direktør Baard Schumann og finansdirektør Haavard Rønning vil presentere selskapets resultater klokken 08:30 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24-26 i Oslo. Lett frokost serveres fra klokken 08:00. Presentasjonen overføres via webcast. Link til webcast er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.
For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bas@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no  
Om Selvaag Bolig
Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selvaag Bolig viderefører Selvaag Gruppens 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner