Selvaag Bolig - Korrigert Q1-rapport og presentasjon

Det vises til børsmelding offentliggjort 29.05.2013, kl. 07.01.

Rapporten for første kvartal inneholdt en feilklassifisering mellom langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld på NOK 179,3 millioner. Beløpet er nå reklassifisert fra langsiktig til kortsiktig rentebærende gjeld. Total rentebærende gjeld er uendret.

Korrigert kvartalsrapport og presentasjon for første kvartal 2013 er vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12