Selvaag Bolig - Nok et sterkt kvartal for Selvaag Bolig

Den sterke etterspørselen etter boliger fortsatte i andre kvartal, og Selvaag Bolig solgte totalt 243 boliger til en samlet verdi av 834 millioner koner. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet totalt 1 059 boliger i produksjon hvorav 86% var solgt. Samlet salgsverdi på enheter i produksjon anslås til i overkant av 3,3 milliarder kroner. 

Selvaag Bolig rapporterte driftsinntekter på 494 millioner kroner i andre kvartal 2012, mot 65 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 59 millioner kroner, mot et driftsunderskudd på 16 millioner kroner i andre kvartal 2011. Tallene er ikke direkte sammenlignbare, da selskapet tidligere hovedsakelig eide prosjekter gjennom tilknyttede selskaper.

- Den positive utviklingen i boligmarkedet fortsatte i andre kvartal og vi opplever sterk etterspørsel etter nye boliger i alle våre prosjekter. Vi har god ordrereserve og basert på planlagte salgsstarter fremover venter vi høyt salg også i andre halvår, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

I løpet av kvartalet var det salgsstart på 6 prosjekter som til sammen omfatter 343 boliger. Det ble igangsatt bygging av 118 enheter og ferdigstilt 187 enheter. Total ble det overlevert 176 boligenheter i perioden, hvorav 153 var heleide prosjekter og 23 var i et deleid prosjekt.

For nærmere informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA. 
Mobiltelefon: 940 80 000, e-post: bas@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør/CFO Selvaag Bolig ASA
Mobiltelefon: 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no

Om Selvaag Bolig

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags 60 år lange historie og erfaring. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling over hele landet. Selvaag Bolig fokuserer spesielt på områdene Stor-Oslo, Bergen og Stavanger, men har også to prosjekter under utvikling i Stockholm. Selskapet styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selvaag Bolig har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapet ledes av administrerende direktør Baard Schumann. Olav Hindahl Selvaag er selskapets styreleder. Selskapet holder til på Løren i Oslo.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12