Selvaag Bolig - Selger tomt til Lørenskog Kommune

Formannskapet i Lørenskog kommune vedtok i møte 22. august å kjøpe halvparten av Selvaag Boligs 20 mål store næringstomt på Skårerødegaarden i Lørenskog for 50 millioner kroner. Transaksjonen forutsetter endelig godkjennelse på kommunestyremøtet i Lørenskog onsdag 29. august 2012.

- Skårerødegaarden er et viktig område for Selvaag Bolig, der vi skal oppføre rundt 1 000 boliger. På tomten Lørenskog kommune ønsker å kjøpe skal det bygges en ishockeyhall, noe som bidrar til å øke attraktiviteten i området ytterligere, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig ASA.

Lørenskog kommune har videre en opsjon på å kjøpe den siste halvdelen av næringstomten for 50 millioner kroner. Kommunens endelige beslutning om opsjonen skal utøves vil avhenge av om Oslo blir tildelt vinter OL i 2022.

Ifølge avtalen skal Lørenskog kommune overta tomten i 2015.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bas@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no

Om Selvaag Bolig:

Selvaag Bolig ASA er en boligutvikler som tilbyr ulike boligkonsepter tilpasset ønskene til ulike husholdninger i og rundt store byer i Norge, og, med tiden, i utvalgte byer i Skandinavia. Selvaag Bolig fokuserer særlig på Stor-Oslo-området, Bergen, Stavanger og Stockholm; områder med stor og voksende befolkning. Selskapet kjøper og utvikler nye boligeiendommer og kontrollerer hele verdikjeden fra kjøp av eiendommene til salg og levering av ferdige hjem. Selskapet har en målsetning om å levere 1500 boliger hvert år, og har en tomteportefølje som kan benyttes til utvikling av rundt 9000 boliger. Selvaag Bolig retter seg mot en bred kundegruppe gjennom boligkonseptene Selvaag Start, Selvaag Hjem og Selvaag Pluss. Selskapets hovedkvarter er på Løren i Oslo.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner