Selvaag Bolig ASA : Kapitalmarkedsdag 21. mars 2013 flyttet til Grand Hotel Oslo

På grunn av stor interesse er Selvaag Boligs kapitalmarkedsdag flyttet til Grand Hotel Oslo. Oppmøtested for omvisningsturen er også flyttet til Grand Hotel. Programmet for dagen er det samme som før.

Program:
09.00-12.00. Omvisning på utvalgte boligprosjekter, Oslo-området
12.00-13.00. Lunsj, Grand Hotel
13.00-17.00. Selskapspresentasjoner, Grand Hotel

Oppmøte for transport til omvisning er utenfor Grand Hotel, Karl Johans gate 31, kl. 09.00, med retur til samme sted kl. 12.00 etter endt omvisning.

Presentasjonene vil bli overført via webcast på www.selvaagbolig.no/investor

Kontaktperson for spørsmål knyttet til kapitalmarkedsdagen:
Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør Selvaag Bolig ASA.
Mobiltelefon: 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selvaag Bolig viderefører Selvaag Gruppens 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.
www.selvaagbolig.no/investor

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner