Selvaag Bolig ASA - Kjøper 155 mål tomt i Bærum

Selvaag Bolig ASA kjøper to eiendommer på Ballerud og Avløs i Bærum. Tomtene vil kunne gi om lag 1 000 nye boliger.

- Dette er en fantastisk mulighet både for Bærum kommune og for Selvaag Bolig. Bærum er et viktig satsingsområde for oss, og har mangel på boliger. Begge tomtene har meget attraktiv beliggenhet og ligger tett på offentlig kommunikasjon og infrastruktur, sier administrerende direktør i Selvaag Bolig, Baard Schumann. 

Selvaag Bolig har et uttalt langsiktig mål om å levere 1500 boliger årlig, og jobber kontinuerlig med å finne nye tomter i attraktive områder.
       
- Vi har hatt stor omsetning av boliger i år, så det er viktig for oss å fylle på med nye, gode tomter. Disse kjøpene er i tråd med selskapets tomtekjøpsstrategi. Selvaag Bolig går i forhandlinger med grunneiere om kjøp av tomter gitt regulering. Vi tar ansvaret for regulering av prosjektet, og kan dermed optimalisere prosjektet basert på selskapets ulike boligprodukter.


Eiendommene er deler av Avløs gård og Ballerud gård og er på henholdsvis 90 mål og 65 mål. Avtalene med grunneierne ble signert denne uken.
Ifølge avtalene skjer kjøpene under forutsetning at eiendommene omreguleres til bolig, og at oppgjør og overdragelse av tomtene skjer når tomtene er ferdig regulert. Byggestart er tidligst i 2016.

For nærmere informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA  Mobiltelefon: 940 80 000, e-post: bas@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør/CFO Selvaag Bolig ASA
Mobiltelefon: 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.noSelvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags 60 år lange historie og erfaring. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling over hele landet. Selvaag Bolig fokuserer spesielt på områdene Stor-Oslo, Bergen og Stavanger, men har også to prosjekter under utvikling i Stockholm. Selskapet styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selvaag Bolig har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapet ledes av administrerende direktør Baard Schumann. Olav Hindahl Selvaag er selskapets styreleder. Selskapet holder til på Løren i Oslo.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner