Selvaag Bolig ASA - kjøper tomter til 750 boliger i Oslo

Selvaag Bolig har kjøpt tre tomter sentralt i Oslo som til sammen vil gi om lag 750 boliger. Prisen for tomtene samlet var om lag 550 millioner kroner, og samlet salgsverdi for boligene som skal bygges vil være om lag 3,5 milliarder kroner. De første boligene vil kunne være klare for salg allerede i fjerde kvartal 2015.

- Vi har sterk tro på Oslo-området fremover. Boligmarkedet er svært godt nå og alt ligger til rette for at det vil fortsette. Det er et stort behov for nye boliger som er drevet av høy befolkningsvekst og urbanisering, samt at det er bygget for lite over tid. I løpet av de siste to månedene har vi derfor styrket tomtebanken vår med store tomter som alle kan klargjøres for boligsalg på kort tid. 

Tomtene er Lørenvangen 22 som kan gi om lag 200 boliger og Sinsenveien 45-49 som kan gi om lag 400 boliger. Sistnevnte er ICAs tidligere hovedkontor og skal utvikles i 50-50 samarbeid med Veidekke. I tillegg kommer en stor tomt innenfor Ring 3 som kan gi om lag 350 boliger.  

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no 

Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern  i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Abonner