Selvaag Bolig ASA - Ny salgs- og markedsdirektør

Pressemelding fra Selvaag Bolig ASA
26. mai 2013

Bård Teigland (50) er ansatt som salgs- og markedsdirektør i Selvaag Bolig.

Teigland har bred ledererfaring innen salg og distribusjon fra eiendomsmegling og bank, blant annet som leder i DNB-konsernet gjennom flere år.

- Selvaag Bolig har et langsiktig mål om å øke salget fra 1 000 til 1 500 boliger årlig. Vi har stor tro på at Teiglands solide bakgrunn fra salgsorientert virksomhet vil bidra til at vi når disse målene, sier administrerende direktør Baard Schumann.

- Selvaag Bolig er en ledende boligutvikler som driver boligutviklingen fremover gjennom innovasjon, profesjonalitet og kundefokus. Selskapet har en sterk markedsposisjon og en meget dyktig organisasjon som leverer godt i et konkurranseutsatt marked. Det er en spennende utfordring å få bidra til å videreutvikle et selskap som dette, sier Bård Teigland.

Selvaag Boligs tidligere salgs- og markedsdirektør Anne Grethe Storaker blir direktør for konsept- og produktutvikling.

- Vi skal jobbe mer målrettet med å videreutvikle og standardisere våre eksisterende produkter og konsepter, og utvikle nye. Dette vil være svært viktig for den videre utviklingen av Selvaag Bolig. Anne Grethe har lang erfaring og god kompetanse på dette området, blant annet gjennom arbeidet med våre varemerker Start, Hjem og Pluss. Det er derfor naturlig at hun leder dette arbeidet, sier Baard Schumann.

For mer informasjon:
Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.

www.selvaagbolig.no/investor

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker