Selvaag Bolig ASA - Ny salgsrekord for Selvaag Bolig

I andre kvartal 2016 solgte Selvaag Bolig 326 boliger med en samlet verdi på 1,37 milliarder kroner. Både antallet og verdien er den høyeste i selskapets historie. Hittil i år har Selvaag Bolig solgt 606 boliger med en samlet verdi på 2,42 milliarder kroner.

- Det har vært et fantastisk kvartal for oss. Gode tomtekjøp og god timing har gitt oss høy markedsandel i områdene med mest press. Vi lykkes med å få store prosjekter i salg raskt for å møte den store etterspørselen i markedet. I tillegg har gjennomsnittsprisen per bolig økt betydelig. Urbanisering og lite boligbygging legger til rette for at prisveksten vil fortsette, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Gjennomsnittsprisen per bolig i kvartalet var 4,2 millioner kroner, mot 3,3 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Totalt ble det igangsatt bygging av 253 boliger i perioden. 295 boliger ble ferdigstilt, og 307 ble overlevert til kjøper. Per 30. juni hadde Selvaag Bolig 1 344 boliger under bygging og 54 ferdigstilte boliger som ikke var solgt. Bruttosalget i kvartalet, som inkluderer samarbeidsprosjekter, var 405 boliger.

Hittil i år har Selvaag Bolig solgt 606 boliger, igangsatt bygging av 483 boliger, ferdigstilt 478 boliger, og overlevert 486 boliger til kjøper. Bruttosalget i første halvår var 702 boliger.

I andre kvartal 2015 solgte Selvaag Bolig 210 boliger med en samlet verdi på 693 millioner kroner.

30-sekunders oppsummeringsfilm tilgjengelig her.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner