Selvaag Bolig ASA - Presentasjon på DNB Markets SME Conference 2013

Vedlagt følger en selskapspresentasjon av Selvaag Bolig som ble holdt på DNB Markets SME Conference 19 March 2013

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12