Selvaag Bolig ASA - Q1 2013 Solgte boliger for 897 millioner kroner i første kvartal

Oslo, 2. april 2013: Selvaag Bolig ASA ("Selvaag Bolig", ticker "SBO")

Selvaag Bolig ASA solgte 243 boliger i første kvartal 2013 med en samlet verdi på 897 millioner kroner. Ved utgangen av perioden hadde selskapet 1 057 boliger under bygging.

- Den solide etterspørselen fra fjoråret har fortsatt i 2013, og vi opplever godt salg i alle våre markeder. Salgstempoet og markedet er som forutsatt, og vi har priset boligene våre riktig, sier administrerende direktør Baard Schumann.

I løpet av kvartalet har Selvaag Bolig hatt salgsstart på totalt 227 boliger i og rundt Stor-Oslo og Stavanger. Salget var spesielt godt i prosjektet Lørenskog Stasjonsby der 27 av 28 rekkehus ble solgt ved salgsstart. 

- Dette viser at det er stor etterspørsel etter familieboliger i randsonene til de store byene i satsningsområdene våre, sier Schumann.  

Selskapet hadde byggestart på totalt 168 boliger i første kvartal. 178 enheter ble ferdigstilt, hvorav 162 ble overlevert til kjøper. Ni av de 178 ferdigstilte enhetene som ikke ble overlevert til kjøper er solgt. I tillegg har det vært overlevering av åtte enheter i første kvartal, som ble ferdigstilt i tidligere kvartaler. Per 31. mars hadde selskapet 23 usolgte boliger som var ferdigstilt.

I første kvartal 2012 solgte Selvaag Bolig 244 boliger til en samlet verdi av 830 millioner kroner, og hadde 1 128 enheter under bygging ved utgangen av perioden. 

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selvaag Bolig viderefører Selvaag Gruppens 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.

www.selvaagbolig.no/investor

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner