Selvaag Bolig ASA - Q2 2013: Solgte boliger for 722 millioner kroner i andre kvartal

Selvaag Bolig ASA solgte 200 boliger i andre kvartal 2013 med en samlet verdi på 722 millioner kroner. Ved utgangen av perioden hadde selskapet 1 131 boliger under bygging.

- Det er fortsatt stort behov for nye boliger i kjernemarkedene våre i og rundt Stor-Oslo og Stavanger, og det er boliger i de lavere prissegmentene som selger best. Salgstempoet og markedet er som forutsatt noe roligere enn i første kvartal, sier administrerende direktør Baard Schumann.

I løpet av kvartalet har Selvaag Bolig hatt salgsstart på totalt 291 boliger i og rundt Stor-Oslo og Stavanger. Salget var spesielt godt i prosjektet Lørenskog Stasjonsby der 32 av 72 to- og treromsleiligheter ble solgt ved salgsstart. 

- Vi opplever spesielt stor interesse for Selvaag Bolig Start, våre rimeligste leiligheter for ungdom og førstegangsetablerere. Dette konseptet vil være et viktig satsningsområde for oss fremover. Vår standardiserte byggeprosess gjør at vi kan levere små boliger til priser få andre kan matche, sier Schumann. 

Selskapet hadde byggestart på totalt 284 boliger i andre kvartal. 211 enheter ble ferdigstilt, hvorav 202 ble overlevert til kjøper. To av de ni ferdigstilte enhetene som ikke ble overlevert til kjøper er solgt. I tillegg har det vært overlevering av ti enheter i andre kvartal, som ble ferdigstilt i tidligere kvartaler. Per 30. juni hadde selskapet 23 usolgte boliger som var ferdigstilt. 

I andre kvartal 2012 solgte Selvaag Bolig 243 boliger til en samlet verdi av 834 millioner kroner, og hadde 1 059 enheter under bygging ved utgangen av perioden.


For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo. 

www.selvaagbolig.no/investor

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner