Selvaag Bolig ASA : Q4 2012 Rekordår for Selvaag Bolig

Børsmelding fra Selvaag Bolig ASA
26. februar 2013
 

Selvaag Boligs sterke utvikling i fjerde kvartal bidro til at selskapet fikk et rekordresultat for 2012 på 490 millioner kroner før skatt.

Av en samlet omsetning i fjerde kvartal på 1,25 milliarder kroner hadde selskapet et resultat før skatt på 220 millioner kroner. For året 2012 var samlet omsetning 2,8 milliarder kroner, mens resultat før skatt endte på 490 millioner kroner.

- Betydelig salgs- og produksjonsvekst i 2011 førte til at 2012 ble et godt år for oss. Aktivitetsnivået i konsernet er høyt og ordrereserven er god. Dette vil bidra til å skape store verdier for selskapet også i årene som kommer. I løpet av 2012 solgte vi 1 011 boliger, og ved utgangen av året hadde vi over 1 000 boliger i produksjon med en samlet omsetningsverdi på omlag 3,6 milliarder kroner, sier administrerende direktør Baard Schumann.

EBITDA-marginen, basert på segmentrapporteringen, var 17,4 prosent for fjerde kvartal, og 19,3 prosent for året totalt.

Salg resultatføres først ved overlevering av ferdigstilte boliger til kjøper.

Rapport for Q4 2012 kan lastes ned her: http://www.selvaagbolig/investor

Resultater for første kvartal 2013 legges frem 29. mai 2013.

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selvaag Bolig viderefører Selvaag Gruppens 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.

http://www.selvaagbolig.no/investor

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12