Selvaag Bolig ASA - Selvaag Bolig får utviklingssjef

Harald Martin Gjøvaag  (f. 1968) er ansatt som utviklingssjef i Selvaag Bolig.

Administrerende direktør Baard Schumann sier at Gjøvaag vil bli et verdifullt tilskudd for Selvaag Bolig.

-  Vi har store prosjekter som krever tett dialog med lokale myndigheter og spesiell kunnskap om reguleringsprosesser og byutvikling. Harald har lang og viktig erfaring og over tid vist at dette er hans spesialfelt. Vi er svært fornøyd med at han ønsker å jobbe for oss, og tror at dette kan gi et løft for fremdriften i viktige prosjekter fremover.

Gjøvaag er utdannet sivilarkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo og er blant annet gründer av Alliance arkitekter der han har jobbet siden 2005. Han har spesiell interesse for arealplan- og regulering, boligarkitektur og intelligente planløsninger. Han har fungert som rådgiver mot offentlige- og private eiendomsutviklere fra «due diligence» til detaljprosjekteringsfasen, herunder utnyttelses- og konseptvurderinger, kostnadsvurderinger og plan- og prosjekteringsytelser. Gjøvaag er foredragsholder, har et bredt kontaktnettverk, og deltar akivt i bolig- og byutviklingsdebatten.

- Jeg gleder meg mye til å bli del av Selvaag Bolig-teamet. Dette er et viktig faglig skritt opp for meg i arbeidet med å få bidra til økonomisk bærekraftige bolig- og byutviklingsprosjekter. Jeg ser fram til å få yte- og bruke erfaringen og kompetansen hos Selvaag, og ikke minst også til å kunne lære enda mer som del av selskapets dyktige og sammensatte fagmiljø, sier Gjøvaag.

Gjøvaag har første arbeidsdag 1. desember.

Bilde vedlagt

For mer informasjon:
Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker