Selvaag Bolig ASA - solgte boliger for 1,7 milliarder kroner første halvår

I løpet av første halvår 2015 solgte Selvaag Bolig 518 boliger med en samlet verdi på 1,71 milliarder kroner. Det er det nest beste halvåret for selskapet noensinne.

I løpet av andre kvartal 2015 solgte Selvaag Bolig 210 boliger med en samlet verdi på 693 millioner kroner. Totalt ble det igangsatt bygging av 199 boliger i andre kvartal. 190 boliger ble ferdigstilt, og 232 ble overlevert til kjøper. Per 30. juni hadde Selvaag Bolig 1 394 boliger under bygging og 31 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

-  Boligsalget har vært svært godt hittil i år, spesielt i Stor-Oslo. Etterspørselen har vært  høy samtidig som tilbudet har vært lavt. Vi har stor tro på boligmarkedet fremover, og har styrket tomtebanken vår i Oslo-området betydelig  de siste seks månedene, sier administrerende direktør Baard Schumann.

I løpet av kvartalet har Selvaag Bolig inngått avtale om kjøp av tomt på Løren i Oslo til inntil 400 boliger. I tillegg ble det ble klart at selskapet skal bygge inntil 400 boliger på Valle Hovin.

Første halvår i fjor solgte Selvaag Bolig 394 boliger med en samlet verdi på 1,34 milliarder kroner. I andre kvartal 2014 solgte selskapet 255 boliger til en samlet verdi på 856 millioner kroner.

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner