Selvaag Bolig ASA - solgte boliger for 750 millioner kroner

I tredje kvartal 2015 solgte Selvaag Bolig 208 boliger med en samlet verdi på 750 millioner kroner. Ved utgangen av perioden hadde selskapet 1 426 boliger under bygging.

-  Det er stor etterspørsel etter nye boliger i Stor-Oslo, Bergen og Trondheim, og vi har solgt godt i alle prosjektene våre i disse markedene. Vi har gode produkter og svært konkurransedyktige priser. Bedre salg enn forventet i tidligere perioder har imidlertid ført til at vi har hatt færre boliger til salgs i dette kvartalet. Vi lanserer flere store prosjekter i fjerde kvartal, og kommer til å styrke tomtebanken vår ytterligere, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Totalt ble det igangsatt bygging av 204 boliger i tredje kvartal. 172 boliger ble ferdigstilt, og 202 ble overlevert til kjøper. Per 30. september hadde Selvaag Bolig 25 ferdigstilte boliger som ikke var solgt, og 1 426 boliger under bygging.

I løpet av årets tre første kvartaler har Selvaag Bolig solgt 726 boliger med en samlet verdi på 2,46 milliarder kroner. I løpet av de ni første månedene av 2014 solgte Selvaag Bolig 653 boliger til en samlet verdi av 2,25 milliarder kroner.

I tredje kvartal i fjor solgte Selvaag Bolig 259 boliger med en samlet verdi på 915 millioner kroner. 

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner