Selvaag Bolig ASA - Tidenes beste salg for Selvaag Bolig

I løpet av første kvartal 2015 solgte Selvaag Bolig 308 boliger med en samlet verdi på 1,02 milliarder kroner. Dette er det beste kvartalet i selskapets historie. I første kvartal 2014 solgte selskapet 139 boliger med en samlet verdi på 482 millioner kroner.

-  Boligsalget i årets første kvartal har vært eksepsjonelt godt. Generelt har det vært svært få boliger til salgs, samtidig som etterspørselen har vært svært god. Spesielt har dette vært tilfellet i Stor-Oslo der vi har en betydelig markedsposisjon, med mange boliger ute for salg. I løpet av kvartalet har vi også styrket tomtebanken i Oslo-området ytterligere, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Totalt ble det igangsatt bygging av 284 boliger i perioden. 208 boliger ble ferdigstilt, og 224 ble overlevert til kjøper. Per 31. mars hadde Selvaag Bolig 1 384 boliger under bygging og 40 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

I fjor hadde Selvaag Bolig 1 308 boliger under bygging ved utgangen av fjerde kvartal og 1 474 ved utgangen av første kvartal.

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern  i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner