Selvaag Bolig ASA: Aksjer kjøpt av ansatte

36 ansatte i Selvaag Bolig har kjøpt 148 393 aksjer gjennom selskapets aksjespareprogram. Aksjene ble kjøpt til en rabattert pris på NOK 23,95 per aksje. 

Aksjene vil bli overført fra selskapets beholdning av egne aksjer.  

Totalt 87 ansatte i Selvaag Bolig fikk tilbud om å kjøpe aksjer for inntil 200 000 kroner gjennom programmet. Tilbudet inkluderte 20 prosent rabatt på aksjene og finansieringsbistand. Bindingstiden er på to år. 

Bestillingsperioden var 16- 30 november. Etter handelen eier Selvaag Bolig 2 002 402 egne aksjer. 


Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer: 
Christopher Brunvoll, styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 8 349 aksjer og eier nå 16 349 aksjer. 
Magnus Kristiansen, konsernregnskapssjef, kjøpte 2 087 aksjer og eier nå 12 087 aksjer. 
Rune Magnus Thomassen, vara styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 8 349 aksjer og eier nå 12 349 aksjer. 
Marianne Ørnsrud, vara styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 1 669 aksjer og eier nå 7 919 aksjer. 
Mats Tveit, økonomi- og administrasjonsdirektør, kjøpte 8 349 aksjer og eier nå 18 599 aksjer. 

Selskapets ledelse vil bli tilbud rabatterte aksjer gjennom et separat aksjekjøpsprogram. 


For mer informasjon:

Sverre Molvik, CFO Selvaag Bolig ASA
Telefon: 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner