Selvaag Bolig ASA: Aksjer kjøpt av ansatte

33 ansatte i Selvaag Bolig har kjøpt 42 961 aksjer gjennom selskapets aksjespareprogram. Aksjene ble kjøpt til en rabattert pris på NOK 33,40 per aksje.

Aksjene vil bli overført fra selskapets beholdning av egne aksjer.

Totalt 82 ansatte i Selvaag Bolig fikk tilbud om å kjøpe aksjer for inntil 50 000 kroner gjennom programmet. Tilbudet inkluderte 20 prosent rabatt på aksjene og finansieringsbistand. Bindingstiden er på to år.

Bestillingsperioden var 16- 30 november. Etter handelen eier Selvaag Bolig 530 813 egne aksjer.

Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer: 

  • Christopher Brunvoll, vara styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 1 497 aksjer og eier nå 4 000 aksjer.
  • Magnus Kristiansen, konsernregnskapssjef, kjøpte 1 497 aksjer og eier nå 8 998 aksjer.
  • Rune Magnus Thomassen, styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 1 497 aksjer og eier nå 4 000 aksjer.
  • Mats Tveit, økonomi- og administrasjonsdirektør, kjøpte 1 497 aksjer og eier nå 10 250 aksjer.

Selskapets ledelse vil bli tilbud rabatterte aksjer gjennom et separat aksjekjøpsprogram.

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner