Selvaag Bolig ASA: Årsrapport og innkalling til generalforsamling

Report this content

Ordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA vil bli avholdt 27. april 2021 kl. 10.00 i Silurveien 2, 0311 Oslo, Norge.

Viktig melding angående COVID-19: Aksjonærer oppfordres til å ikke møte fysisk på generalforsamlingen, men til å avgi forhåndsstemme elektronisk eller gi fullmakt til styreleder med eller uten stemmeinstruks etter den fremgangsmåte som følger av innkallingen.

To vedlegg:

1. Innkalling til generalforsamling
2. Årsrapport 2020

 

For mer informasjon:
Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne meldingen ble distribuert av Kristoffer Gregersen, komnserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12