Selvaag Bolig ASA: Boligprisene skremmer bare i sentrale strøk

Høye boligpriser og strenge krav til egenkapital skremmer mer i Oslo og Akershus enn andre steder i landet. Dette kommer frem i en ny undersøkelse.

Boligutviklingsselskapet Selvaag Bolig har spurt innbyggere i ulike landsdeler om hva som er de største hindringene til at de ikke ønsker å kjøpe ny bolig. I Oslo og Akershus svarer halvparten at prisene det største hinderet for å bytte bolig, mens bare tre av ti ellers i landet frykter boligprisene. Tendensen er klar og viser en tydelig forskjell mellom by og land. Utenfor Oslo og Akershus svarer nemlig over 60 prosent at største hinder for å flytte er at de er fornøyde der de bor.

Må ha rike foreldre

Administrerende direktør i Selvaag Bolig, Baard Schumann, sier at undersøkelsen gjenspeiler den spesielle boligsituasjonen i de store byområdene og særlig i Oslo-området. Han etterlyser en mer offensiv boligpolitikk.

- Vi trenger en ny offensiv boligpolitikk. Presset i de store byene er for stort. Det er for få boliger til salgs, og med dagens urimelige krav til egenkapital må førstegangskjøpere ha rike foreldre for å komme seg inn på boligmarkedet. Politikerne må også legge til rette for at det bygges flere boliger. Flere tomter må bli regulert til boligformål, og hver boligtomt må bli blir bedre utnyttet, sier Schumann.

Mange på boligjakt

Undersøkelsen viser også at det er i Oslo og Akershus vi finner flest personer på leting etter bolig. Mer enn 80 prosent av beboerne følger regelmessig med i boligannonser, mot 50 prosent på landsbasis. Hele 84 prosent har vært på visning i løpet av siste seks måneder, mot 42 prosent i landet for øvrig.

Undersøkelsen fra Selvaag Bolig er foretatt i juni i år, og er basert på totalt 800 intervjuer av et representativt utvalg personer over 18 år.

Resultater fra undersøkelsen:

Hva er de største hindrene for at du skal kjøpe deg en ny bolig?

For høye boligpriser
Landsbasis: 25 prosent, Oslo og Akershus: 49 prosent

Fornøyd der jeg bor
Landsbasis: 63 prosent, Oslo og Akershus: 19 prosent

For lav egenkapital
Landsbasis: 15 prosent, Oslo og Akershus: 32 prosent

For få aktuelle boliger til salgs
Landsbasis: 11 prosent, Oslo og Akershus: 30 prosent

For lav inntekt
Landsbasis: 15 prosent, Oslo og Akershus: 23 prosent

Frykter økt rente
Landsbasis: 7 prosent, Oslo og Akershus: 16 prosent

Vil leie, ikke eie
Landsbasis: 4 prosent, Oslo og Akershus: 3 prosent

For nærmere informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig
Telefon: 940 80 000, e-post: bas@selvaag.no

Selvaag Bolig AS er et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags 60 år lange historie og erfaring. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling over hele landet. Selvaag Bolig fokuserer spesielt på områdene Stor-Oslo, Bergen og Stavanger, men har også to prosjekter under utvikling i Stockholm. Selskapet styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selvaag Bolig har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapet ledes av administrerende direktør Baard Schumann. Olav Hindahl Selvaag er selskapets styreleder. Selskapet holder til på Løren i Oslo.

Abonner