Selvaag Bolig ASA: Endrede vilkår i obligasjonslån

Obligasjonseierne av NOK 500 millioner Senior Unsecured Bond Issue 2013/2018 med ISIN NO 001 068372.5 ("Obligasjonslånet") har godkjent Selvaag Bolig ASAs ("Selvaag Bolig" eller "Selskapet") foreslåtte endringer i Obligasjonslånet. Endringene relaterer seg til utbytte-bestemmelsen og gir Selvaag Bolig mulighet til å utbetale utbytte mer enn en gang i året.

Endringene i Obligasjonslånet ble godkjent av obligasjonseierne i et obligasjonseiermøte avholdt 29. september 2015. Pareto Securities AS har vært engasjert som rådgiver for Selskapet.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner