Selvaag Bolig ASA: erklæring til årsrapport for 2015

Report this content

En obligatorisk erklæring fra Selvaag Boligs styre og daglig leder var ikke inkludert selskapets årsrapport for 2015. Den er nå tatt inn på side 75 i årsrapporten.

Rapporten er også tilgjengelig på www.sboasa.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12