Selvaag Bolig ASA: Ex utbytte

Aksjene i Selvaag Bolig ASA noteres ex utbytte NOK 0,80 fra og med mandag 2. mai 2016.

Utbyttet vil bli utbetalt 12. mai 2016.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner