Selvaag Bolig ASA: Ex utbytte

Aksjene i Selvaag Bolig ASA noteres ex utbytte NOK 1,20 fra og med torsdag 30. april 2015.

Utbyttet vil bli utbetalt 11. mai 2015.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner