Selvaag Bolig ASA: Finansiell kalender 2014

Selvaag Boligs finansielle kalender for 2014 er som følger:

4. kvartal 2013 28. februar 2014
Ordinær generalforsamling 23. april 2014
1. kvartal 2014 22. mai 2014
2. kvartal og 1. halvår 2014 19. august 2014
3. kvartal 2014 14. november 2014

Kvartalsresultatene vil offentliggjøres på selskapets hjemmeside, www.selvaagbolig.no/investor, og på Oslo Børs' nyhetsside www.newsweb.no rundt klokken 07.00 på dato for offentliggjøring. Selskapets ledelse vil deretter gi en presentasjon av selskapets resultater klokken 08.30.

Det kan forekomme endringer. Eventuelle endringer vil bli kommunisert via børsmeldinger og selskapets hjemmesider.

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.

www.selvaagbolig.no/investor

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner