Selvaag Bolig ASA: Flagging - fullmakter til ordinær generalforsamling 29. april 2015

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA 29. april 2015 har styreleder Olav H. Selvaag mottatt fullmakter til å representere og stemme for 2 179 757 aksjer.

Olav H. Selvaag representerer således totalt 52 359 844 aksjer i Selvaag Bolig ASA på generalforsamlingen, tilsvarende 55,84 prosent av stemmeberettigede aksjer i Selvaag Bolig ASA. Fullmaktene gjelder kun til Selvaag Bolig ASAs ordinære generalforsamling som avholdes 29. april 2015.

For mer informasjon:
Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner