Selvaag Bolig ASA: Flest på boligjakt i sentrale strøk

Det er flere i Oslo og Akershus som er på jakt etter ny bolig enn i andre deler av landet. Her oppgir mer enn 80 prosent at de jevnlig leser boligannonser, mot drøye 50 prosent i landet for øvrig. Dette kommer frem i en undersøkelse fra Selvaag Bolig.

Det er også langt flere innbyggere i Oslo og Akershus som går på visning, enn hva som er tilfellet i andre regioner. Mer enn fire av ti Oslo- og Akershus-beboere har vært på boligvisning i løpet av det siste halve året, mot mindre enn to av ti i befolkningen for øvrig.

- Tallene i undersøkelsen bekrefter det store presset i boligmarkedet i Osloregionen, som blant annet skyldes for få boliger i et område med kraftig befolkningsvekst, sier Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig.

Undersøkelsen fra Selvaag Bolig er foretatt i juni i år, og er basert på totalt 800 intervjuer av et representativt utvalg personer over 18 år.

Resultater fra undersøkelsen:

Følger du med på boligannonser?

Oslo og Akershus

Ja: 81 prosent, Nei: 19 prosent

Landsbasis

Ja: 56 prosent, Nei: 44 prosent

Har du vært på visning de siste seks månedene?

Oslo og Akershus

Ja: 42 prosent, Nei: 58 prosent

Landsbasis

Ja: 16 prosent, Nei: 84 prosent

For nærmere informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig
Telefon: 940 80 000, e-post: bas@selvaag.no  

Selvaag Bolig AS er et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags 60 år lange historie og erfaring. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling over hele landet. Selvaag Bolig fokuserer spesielt på områdene Stor-Oslo, Bergen og Stavanger, men har også to prosjekter under utvikling i Stockholm. Selskapet styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selvaag Bolig har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapet ledes av administrerende direktør Baard Schumann. Olav Hindahl Selvaag er selskapets styreleder. Selskapet holder til på Løren i Oslo.

Abonner