Selvaag Bolig ASA: Forslag til justering i obligasjonslån og innkalling til obligasjonseiermøte

Selvaag Bolig ASA ("Selskapet") foreslår å gjøre en justering i NOK 500 millioner Senior Unsecured Bond Issue 2013/2018 med ISIN NO 001 068372.5 ("Obligasjonslånet") for presisere interimsutbytte i tråd med tidligere kommunisert informasjon.

Gjennomføringen av justeringen i Obligasjonslånet forutsetter at endringene godkjennes i obligasjonseiermøte, som skal avholdes 29. september 2015. Selskapet har mottatt erklæringer fra de største obligasjonseierne i Obligasjonslånet som bekrefter at de vil stemme for de foreslåtte endringene på obligasjonseiermøtet.

Se den vedlagte innkallingen for nærmere informasjon.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker