Selvaag Bolig ASA: Fullført tilbakekjøp av egne aksjer til aksjekjøpsprogram for ansatte

Report this content

Som offentliggjort 6. desember 2021 initierte Selvaag Bolig ASA tilbakekjøp av inntil 500 000 aksjer til selskapets insentivprogrammer. Tilbakekjøpet er nå gjennomført.

Fra 11. januar 2022 til og med 13. januar 2022 kjøpte selskapet 54 101 aksjer til en gjennomsnittskurs på NOK 53,30. En detaljert oversikt over alle gjennomførte handler er vedlagt denne meldingen. Selskapet har kjøpt 500 000 aksjer siden 7. desember.

Tilbakekjøpsprogrammet ble gjennomført i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og Safe Harbour Regulation. Daglig handel var begrenset til inntil 25 prosent av den daglige gjennomsnittsomsetningen av aksjen siste 20 dager.

Etter transaksjonene eier Selvaag Bolig 511 933 egne aksjer.

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Stockholm. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no
 
 

Denne meldingen ble distribuert av Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, Selvaag Bolig ASA. 


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 og underlagt opplysningskrav i henhold til EUs markedsmisbruksforordning.

 

 

 

 

Abonner