Selvaag Bolig ASA: FY 2017 og Q4 2017: Rekordresultat og rekordutbytte

Rekordhøyt resultat og utbytte for Selvaag Bolig i 2017

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 3,23 milliarder kroner, og en EBITDA-margin justert for finanskostnader på 19,4 prosent. Sterke resultater og positive fremtidsutsikter gjør at selskapets styre foreslår et utbytte på NOK 1,80 per aksje for andre halvår 2017. Det gir et utbytte på totalt NOK 3 per aksje for året.

- 2017 har vært et svært godt år for Selvaag Bolig med tidenes beste IFRS-resultat og rekordutbytte. Fremtidsutsiktene er også gode. Ved utgangen av året hadde vi 1 463 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på 6 994 millioner. 73 prosent av disse er allerede solgt, og vi ser tydelige tegn til bedring i markedet, sier administrerende direktør Baard Schumann

- Vi er optimistiske med tanke på markedsutviklingen i kjerneområdene våre i året som kommer. Renten er lav, og befolkningsvekst og sentralisering gir et stort behov for nye boliger i områder vi har en sterk posisjon, sier Schumann.


             

Hovedpunkter for året 2017

 • IFRS: Driftsinntekter på NOK 3 229 millioner (3 000), EBITDA justert for finanskostnader NOK 626 millioner (514). Det tilsvarer en margin på 19,4 prosent (17,1)
 • Resultat per aksje: NOK 4,35 (3,21)
 • NGAAP: Driftsinntekter NOK 2 971 millioner (3 511). EBITDA på NOK 680 millioner (683). Det tilsvarer en margin på 22,9 prosent (19,5)
 • Ekstern verdivurdering av tomtebank til NOK 1 773 over bokført verdi
 • 799 boliger netto igangsatt (902) og 737 boliger netto overlevert til kjøper (869)
 • 701 boliger solgt netto (1 044)

Hovedpunkter for fjerde kvartal 2017

 • 1 463 boliger netto under bygging (1 356) med en samlet salgsverdi på 6 994 millioner (5 709)
 • 73 prosent av boliger under bygging (85) solgt ved utgangen av kvartalet
 • 87 prosent av boligene som ferdigstilles i 2018 er solgt.
 • IFRS: Driftsinntekter på NOK 1 259 millioner (856), EBITDA justert for finanskostnader NOK 242 millioner (170). Det tilsvarer en margin på 19,3 prosent (19,2)
 • Resultat per aksje: NOK 1,78 (1,24)
 • NGAAP: Driftsinntekter NOK 689 millioner (947). EBITDA på NOK 104 millioner (213). Det tilsvarer en margin på 15,1 prosent (22,5)
 • Avtale om kjøp av tomt på Bjerke til 1 500 boliger
 • 217 boliger netto igangsatt (196) og 355 boliger netto overlevert til kjøper (254)
 • 168 boliger solgt netto (161)
 • Styret foreslår et utbytte for andre halvår 2017 på NOK 1,80 per aksje. Utbyttet totalt for 2017 vil da være NOK 3 per aksje (1,60)

Live webcast kan følges fra 0830 her.

Oppsummeringsfilm tilgjengelig her.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA

Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12