Selvaag Bolig ASA: FY 2018 og Q4 2018: Rekordresultat og rekordutbytte

Report this content

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 3 342 millioner kroner og en EBITDA-margin justert for finanskostnader på 24,8 prosent i 2018. Sterke resultater og positive fremtidsutsikter gjør at selskapets styre foreslår et utbytte på NOK 2,50 per aksje for andre halvår 2018. Det gir et utbytte på totalt NOK 4,50 per aksje for året.

– 2018 var et svært godt år for Selvaag Bolig med sterke resultater og høy avkastning til selskapets aksjonærer. Dette er et resultat av systematisk arbeid over tid, strategiske prioriteringer og effektiv prosjektutvikling, sier administrerende direktør Olav H. Selvaag.

– Vi opplever god interesse for boligene vi har i salg, og markedsutsiktene er gode. Vi har attraktive prosjekter i områder med et stort behov for nye boliger. Starten på 2019 har vært god og i løpet av året skal vi i gang med flere store prosjekter blant annet i Follo, Asker, Lørenskog, Trondheim og Bergen, sier Selvaag.

Selskapet har nå 1 449 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på 6 712 millioner kroner.

  

Hovedpunkter for året 2018 (2017) 

 • IFRS: Driftsinntekter på NOK 3 342 millioner (3 229), EBITDA justert for finanskostnader NOK 827 millioner (626). Det tilsvarer en margin på 24,8 prosent (19,4)
 • Resultat per aksje: NOK 6,14 (4,35)
 • NGAAP: Driftsinntekter NOK 2 975 millioner (2 971). EBITDA på NOK 612 millioner (680). Det tilsvarer en margin på 20,6 prosent (22,9)
 • Ekstern verdivurdering av tomtebank til NOK 1 610 over bokført verdi
 • 840 boliger netto igangsatt (799), 854 boliger netto ferdigstilt (690) og 849 boliger netto overlevert til kjøper (737)
 • 696 boliger solgt netto (701)

  

Hovedpunkter for fjerde kvartal 2018 

 • 1 449 boliger netto under bygging (1 463) med en samlet salgsverdi på 6 712 millioner (6 994)
 • 66 prosent av boliger under bygging (73) solgt ved utgangen av kvartalet
 • 70 prosent av boligene som ferdigstilles i 2019 er solgt
 • IFRS: Driftsinntekter på NOK 1 625 millioner (1 259), EBITDA justert for finanskostnader NOK 513 millioner (242). Det tilsvarer en margin på 31,6 prosent (19,3)
 • Resultat per aksje: NOK 3,93 (1,78)
 • NGAAP: Driftsinntekter NOK 1 033 millioner (689). EBITDA på NOK 196 millioner (104). Det tilsvarer en margin på 18,9 prosent (15,1)
 • 402 boliger netto igangsatt (217), 441 boliger netto ferdigstilt (336) og 421 boliger netto overlevert til kjøper (355)
 • 148 boliger solgt netto (168)
 • Styret foreslår et utbytte for andre halvår 2018 på NOK 2,50 per aksje. Utbyttet totalt for 2018 vil da være NOK 4,50 per aksje (3,00)

*Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.

**I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS- resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.

*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.

Live webcast kan følges fra 0830 her.


For mer informasjon:

Olav H. Selvaag, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 67 388, e-post: ohs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12