Selvaag Bolig ASA: FY 2019 og Q4 2019: Rekordresultat og rekordutbytte

Report this content

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 3 369 millioner kroner og EBITDA justert for finanskostnader på 959 millioner kroner i 2019. Det tilsvarer en margin på 28,5 prosent. God lønnsomhet og positive fremtidsutsikter gjør at selskapets styre foreslår et utbytte på NOK 3 per aksje for andre halvår 2019. Det gir et utbytte på totalt NOK 5 per aksje for året.

– 2019 var et svært godt år for Selvaag Bolig med sterke resultater og høy avkastning til selskapets aksjonærer. Vi betalte nettopp ut et ekstraordinært utbytte på NOK 22 per aksje i forbindelse med salget av selskapets tomtebank og det er ekstra hyggelig å kunne betale ut nok et rekordutbytte allerede nå. Målet er fortsatt å kunne utbetale høye og stabile utbytter to ganger i året, sier administrerende direktør Rolf Thorsen.

– Det er god lønnsomhet i prosjektene og vi opplever god interesse for boligene vi har i salg. Boligmarkedet er godt, spesielt i Oslo-området der vi har en sterk posisjon. Starten på 2020 har vært god og vi har store prosjekter i områder med stort boligbehov, blant annet i Follo, Asker, Lørenskog, Trondheim og Bergen. Mot slutten av året kommer vi også i salg med et nytt prosjekt i Oslo, sier Thorsen.

Selskapet har nå 1 504 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på 7 155 millioner kroner, og i overkant av 700 boliger i salg.
 

Hovedpunkter for året 2019 (2018) 

 • IFRS: Driftsinntekter på NOK 3 369 millioner (3 342), EBITDA justert for finanskostnader NOK 959 millioner (827). Det tilsvarer en margin på 28,5 prosent (24,8)
 • Resultat per aksje: NOK 7,04 (6,14)
 • NGAAP: Driftsinntekter NOK 3 260 millioner (2 975). EBITDA på NOK 770 millioner (612). Det tilsvarer en margin på 23,6 prosent (20,6)
 • Ekstern verdivurdering av tomtebank til NOK 1 501 over bokført verdi
 • 830 boliger netto igangsatt (840), 776 boliger netto ferdigstilt (854) og 732 boliger netto overlevert til kjøper (849)
 • 752 boliger solgt netto (696)

Hovedpunkter for fjerde kvartal 2019 (2018)

 • 1 504 boliger netto under bygging (1 449) med en samlet salgsverdi på 7 155 millioner (6 712)
 • 70 prosent av boliger under bygging (66) solgt ved utgangen av kvartalet
 • 75 prosent av boligene som ferdigstilles i 2020 er solgt
 • IFRS: Driftsinntekter på NOK 1 414 millioner (1 625), EBITDA justert for finanskostnader NOK 398 millioner (513). Det tilsvarer en margin på 28,2 prosent (31,6)
 • Resultat per aksje: NOK 3,00 (3,93)
 • NGAAP: Driftsinntekter NOK 1 062 millioner (1 033). EBITDA på NOK 233 millioner (196). Det tilsvarer en margin på 21,9 prosent (18,9)
 • 248 boliger netto igangsatt (402), 254 boliger netto ferdigstilt (441) og 214 boliger netto overlevert til kjøper (421)
 • 140 boliger solgt netto (148)
 • Styret foreslår et utbytte for andre halvår 2019 på NOK 3,00 per aksje. Utbyttet totalt for 2019 vil da være NOK 5,00 per aksje (4,50)

 

*Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.

**I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS- resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.

*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.

Live webcast kan følges fra 0830 her.
 

For mer informasjon:
Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12