Selvaag Bolig ASA: Gjennomfører strategisk tomtekjøp i Sandnes sentrum

Børsmelding fra Selvaag Bolig ASA
7. mars 2013

Selvaag Bolig ASA har inngått en avtale om å utvikle et område i Sandnes sentrum sammen med AVA Eiendomspartner AS og Varner Kapital AS. Boligdelen av tomten kan gi 450 - 600 boliger.

Avtalen er signert etter en tilfredsstillende due diligence-gjennomgang av Sandnes Eiendom Invest - selskapet som eier utviklingsområdet. Deler av tomten skilles ut og legges i et nytt selskap der Selvaag Bolig vil eie 80 prosent, og AVA Eiendomspartner AS og Varner Kapital AS 20 prosent. Denne tomten kan gi om lag 450 - 600 boliger samt et næringsareal på om lag 20 000 kvadratmeter (BTA).

Administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig sier dette er en strategisk investering for selskapet.

- Vi er godt fornøyd med denne transaksjonen. Tomteområdet ligger i Sandnes sentrum som er et av våre viktigste geografiske satsningsområder. Avtalen er i tråd med vår strategi om kontinuerlig kjøp av nye tomter i og rundt Stor-Oslo, Stavanger og Bergen, sier Schumann.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selvaag Bolig viderefører Selvaag Gruppens 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.

www.selvaagbolig.no/investor

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner