Selvaag Bolig ASA: Gode resultater og rekordutbytte

Report this content

Selvaag Bolig hadde et EBITDA-resultat (IFRS) på 207,3 millioner kroner for første halvår. Selskapets styre har besluttet å betale utbytte på 2,0 kroner per aksje for perioden.

- På grunn av gode resultater og fremtidsutsikter har styret har besluttet å betale ut et utbytte på 2 kroner for første halvår 2018. Det er det høyeste halvårlige utbyttet i selskapets historie, sier fungerende administrerende direktør Olav H. Selvaag.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Selvaag Bolig 1 503 boliger netto under bygging med en samlet salgsverdi på over 7 milliarder kroner. 72 av disse var solgt ved utgangen av kvartalet.

- Dette er boliger som skal overleveres i løpet av de tre neste årene. Det betyr at vi kommer til å levere gode resultater fremover. Vi har også tro på et stabilt og godt marked fremover. Spesielt i Oslo-området er etterspørselen bedre enn i tidligere perioder og vi har god fremdrift i alle prosjektene våre, sier Selvaag.

Omsetningen og resultatene for 2018 er ikke direkte sammenlignbare med 2017. I løpet av det to første kvartalene i 2017 ble det solgt næringseiendom for til sammen NOK 405 millioner.

Første halvår 2018:

 • Utbytte på NOK 2,0 per aksje for første halvår (1,20)
 • IFRS:** Driftsinntekter på NOK  1 244 millioner (1 591), EBITDA justert for finanskostnader NOK 229 millioner (338), tilsvarende en margin på 18,4 prosent (21,3)
 • Resultat per aksje: NOK 1,60 (2,39)
 • NGAAP:*** Driftsinntekter NOK 1 236  millioner (1 784). EBITDA på NOK 262 millioner (473). Det tilsvarer en margin på 21,2 prosent (26,5)
 • Bruttosalget var 419 boliger (425) med en salgsverdi på NOK 1 651 millioner (1 994). Nettosalget var 366 boliger (355) med en salgsverdi på NOK 1 445 millioner (1 617).
 • 336  boliger netto igangsatt (504) og 302 boliger netto overlevert til kjøper (307)

Andre kvartal 2018:

 • 1 503 boliger netto under bygging (1 586) med en samlet salgsverdi på  7 076 millioner (7 074)
 • 72 prosent av boliger under bygging (78) solgt ved utgangen av kvartalet
 • 91 prosent av boligene som ferdigstilles i 2018 er solgt.
 • IFRS:** Driftsinntekter på NOK 864 millioner (1135), EBITDA justert for finanskostnader NOK 178 millioner (245), tilsvarende en margin på 20,6 prosent (21,6)
 • Resultat per aksje: NOK 1,26 (1,58)
 • NGAAP:*** Driftsinntekter NOK 665 millioner (967). EBITDA på NOK 145 millioner (271). Det tilsvarer en margin på 21,8 prosent (28)
 • Bruttosalget* var 203 boliger (187) med en salgsverdi på NOK 862 millioner (710)
 • Nettosalget var 181 boliger (165) med en salgsverdi på NOK 751 millioner (633)
 • 234 boliger netto igangsatt (318) og 243 boliger netto overlevert til kjøper (222)

*Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.
**I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS-resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.
*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.

Live webcast kan følges fra 0830 her.

For mer informasjon:
Olav H. Selvaag, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47  901 67 388, e-post: ohs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12