Selvaag Bolig ASA: Godt salg og flere boliger under bygging

I tredje kvartal 2016 solgte Selvaag Bolig 277 boliger med en samlet verdi på 1,13 milliarder kroner. Ved utgangen av perioden hadde selskapet 1 464 boliger under bygging.

- Produktene våre tas godt i mot av markedet, og betydelig salg gjør at vi har igangsatt bygging av 223 boliger. Vi ser positivt på markedsutviklingen fremover og legger ut nye boliger for salg så raskt vi kan. Etterspørselen i Stor-Oslo er spesielt stor på grunn av urbanisering og for lite boligbygging. Markedet i Stavanger-området viser tegn til bedring. Vi tror denne utviklingen vil fortsette, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Gjennomsnittsprisen per bolig i kvartalet var 4,1 millioner kroner, mot 3,6 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Totalt ble det igangsatt bygging av 223 boliger i perioden. 103 boliger ble ferdigstilt, og 129 ble overlevert til kjøper. Per 30. september hadde Selvaag Bolig 1 464 boliger under bygging og 48 ferdigstilte boliger som ikke var solgt. Bruttosalget i kvartalet, som inkluderer samarbeidsprosjekter, var 298 boliger.

Hittil i år har Selvaag Bolig solgt 883 boliger med en samlet verdi på 3,6 milliarder kroner, igangsatt bygging av 706 boliger, ferdigstilt 581 boliger, og overlevert 615 boliger til kjøper. Bruttosalget hittil i år er 1 000 boliger.

I tredje kvartal 2015 solgte Selvaag Bolig 208 boliger med en samlet verdi på 750 millioner kroner.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner