Selvaag Bolig ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling

Oslo, 19. mars 2013: Selvaag Bolig ASA ("Selvaag Bolig", ticker "SBO")

Styret i Selvaag Bolig har i dag vedtatt innkalling til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes på Madserud gård, Madserud Allé 34, 0274 Oslo, onsdag 10. april 2013 fra klokken 09:00.

Nærmere informasjon om saker på agendaen og styrets forslag til vedtak for de enkelte saker fremgår av vedlagte innkalling.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selvaag Bolig viderefører Selvaag Gruppens 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.

www.selvaagbolig.no/investor

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12