Selvaag Bolig ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling og årsrapport for 2016

Ordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA vil bli avholdt 21. april 2017 kl. 10.00 i Silurveien 2, 0311 Oslo, Norge.

Innkallingen og årsrapporten for 2016 er tilgjengelig på www.selvaagboligasa.no.

For mer informasjon:
Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12