Selvaag Bolig ASA: invitasjon til kapitalmarkedsoppdatering

Selvaag Bolig ASA har gleden av å invitere investorer, analytikere, media og andre interessenter til kapitalmarkedsoppdatering i Oslo, torsdag 9. november 2017. 

Vi vil gi en oppdatering på vår strategi og finansielle utvikling, samt diskutere markedet og selskapets utsikter. Resultater for tredje kvartal 2017 offentligjøres samme dag og blir presentert på arrangementet.

Presentasjoner vil bli holdt av administrerende direktør Baard Schumann, finansdirektør Sverre Molvik og Nejra Macic fra Prognosesenteret, et uavhengig analyseselskap som spesialiserer seg på bygg- og eiendomsmarkedet. Medlemmer av styret vil også være tilstede på arrangementet og tilgjengelige under pauser og til lunsj.

Alle presentasjoner vil bli gitt på norsk, med støttemateriale på engelsk. Både tredjekvartalspresentasjon og kapitalmarkedsoppdatering vil bli gjort tilgjengelig som webcast.

Velkommen torsdag 9. november 2017 fra 08.30-13.00.

Foreløpig program
08.30-09.00: Registrering, kaffe og frokost
09.00-09.30: Tredjekvartalspresentasjon
09.30-09.45: Pause
09.45-12.00: Kapitalmarkedsoppdatering og Q&A
12.00-13.00: Lunsj og mingling

Sted
Kiefersalen, Astrup Fearnley museet, Strandpromenaden 2, NO-0252 Oslo, Norge

SU
Innen mandag 6. November 2017 til kgr@selvaagbolig.no. Vennligst oppgi navn, selskap, kontaktinformasjon og eventuelle kommentarer til arrangementet.

For mer informasjon
Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner