Selvaag Bolig ASA: Invitasjon til presentasjon av resultater for fjerde kvartal 2020

Report this content

Selvaag Bolig ASA offentliggjør resultater for fjerde kvartal 2020 onsdag 17. februar klokken 07.00.

Kvartalsrapport og presentasjon vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.selvaagboligasa.no og www.newsweb.no, samt via nyhetstjenester.

CEO Sverre Molvik vil presentere selskapets resultater klokken 08.30. Interessenter kan dessverre ikke møte opp personlig pga. COVID-19, men oppfordres til å følge presentasjonen via webcast her: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20210217_5/


Det blir mulig å stille spørsmål via web.

 

For mer informasjon:
Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner