Selvaag Bolig ASA: Invitasjon til presentasjon av resultater for første kvartal 2020

Report this content

Selvaag Bolig ASA offentliggjør resultater for første kvartal 2020 onsdag 20. mai klokken 07.00.

Kvartalsrapport og presentasjon vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.selvaagboligasa.no og www.newsweb.no, samt via nyhetstjenester.

CEO Rolf Thorsen og finansdirektør Sverre Molvik vil presentere selskapets resultater klokken 08.30. Interessenter oppfordres til å til å ikke møte fysisk, men til å følge presentasjonen via webcast her: https://channel.royalcast.com/webcast/hegnarmedia/20200520_2/. Det blir mulig å stille spørsmål via web. Interessenter som ønsker personlig oppmøte, må kontakte selskapet i forkant.

 

For mer informasjon:
Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12